HOA TƯƠI TƯỜNG AN

Sản phẩm Bán chạy

Bó Hoa Hồng Đỏ 149

HBT149

300.000 ₫

Hoa Bó tròn 124

HBT124

450.000 ₫

Bó Hoa Hồng Đỏ 81

HBT81

200.000 ₫

Bó Hoa Thạch Thảo 39

HBT39

250.000 ₫

Hoa Hộp Gỗ 242

HCH242

300.000 ₫

Hoa Hộp Gỗ 241

HCH241

330.000 ₫

Hoa Hộp Gỗ 232

HCH232

600.000 ₫

Hoa Hộp Gỗ 224

HCH224

500.000 ₫

Hoa Hộp Gỗ 222

HCH222

430.000 ₫

Hộp Hoa Hồng Đỏ 219

HCH219

500.000 ₫

Hộp Hoa Hồng 195

HCH195

550.000 ₫

Hộp Hoa Hồng Đỏ 194

HCH194

1.000.000 ₫

Hoa Hộp Gỗ 192

HCH192

600.000 ₫

Hộp Hoa Hồng 186

HCH186

450.000 ₫

HOA TƯƠI TƯỜNG AN

Sản phẩm Hoa tươi

Hoa giỏ 52

HG52

500.000 ₫
-25%

Giỏ Hoa Hồng Đỏ 51

HG51

450.000 ₫ 600.000 ₫

Hoa Giỏ 48

HG48

1.000.000 ₫

Hoa Giỏ 47

HG47

600.000 ₫

Hoa Giỏ 46

HG46

500.000 ₫

Hoa Gỏ 45

HG45

350.000 ₫

Giỏ Hoa Hồng 44

HG44

480.000 ₫

Hoa Giỏ 42

HG42

800.000 ₫

Hoa Giỏ 41

HG41

300.000 ₫

Hoa Giỏ 40

HG40

350.000 ₫

Hoa Giỏ 39

HG39

700.000 ₫

Hoa Giỏ 37

HG37

600.000 ₫

Hoa Giỏ 36

HG36

500.000 ₫

Hoa Giỏ 35

HG35

550.000 ₫

Hoa Giỏ 34

HG34

550.000 ₫

Hoa Giỏ 33

HG33

1.000.000 ₫

Bó Hoa Nhập 213

HBT213

1.000.000 ₫

Bó Hoa Hồng 212

HBT212

750.000 ₫

Bó Hoa Hướng Dương 211

HBT211

500.000 ₫

Hoa Bó Dài 209

HBD209

500.000 ₫

Bó Hoa Ly 208

HBD208

350.000 ₫

Hoa Bó Dài 207

HBD207

400.000 ₫

Hoa Bó Dài 206

HBD206

500.000 ₫

Bó Hoa Hướng Dương 205

HBD205

150.000 ₫

Bó Hoa Hướng Dương 204

HBD204

150.000 ₫

Hoa Bó Dài 203

HBD203

470.000 ₫

Bó Hoa Mẫu Đơn 202

HBD202

500.000 ₫

Bó Hoa Hồng Đỏ 201

HBD201

200.000 ₫

Bó Hoa Hồng Đỏ 200

HBD200

100.000 ₫

Bó Hoa Hồng Dâu 199

HBD199

100.000 ₫

Bó Hoa Hướng Dương 198

HBD198

380.000 ₫

Hoa Bó Dài 197

HBD197

500.000 ₫

Bó Hoa Thạch Thảo 196

HBD196

250.000 ₫

Hoa Bó Dài 195

HBD195

500.000 ₫

Bó Hoa Cát Tường 194

HBD194

250.000 ₫

Hoa Hộp Gỗ 253

HCH253

1.000.000 ₫

Hoa Hộp Gỗ 252

HCH252

1.000.000 ₫

Hoa Hộp Gỗ 251

HCH251

700.000 ₫

Hoa Hộp Gỗ 250

HCH250

650.000 ₫

Hoa Hộp Gỗ 249

HCH249

500.000 ₫

Hoa Hộp Gỗ 248

HCH248

600.000 ₫

Hoa Hộp Gỗ 247

HCH247

650.000 ₫

Hoa Hộp Gỗ 246

HCH246

600.000 ₫

Hoa Hộp Gỗ 244

HCH244

500.000 ₫

Hoa Hộp Gỗ 243

HCH243

600.000 ₫

Hoa Hộp Gỗ 242

HCH242

300.000 ₫

Hoa Hộp Gỗ 241

HCH241

330.000 ₫

Hoa Hộp Gỗ 240

HCH240

650.000 ₫

Hoa Hộp Gỗ 239

HCH239

550.000 ₫

Hoa Hộp Gỗ 238

HCH238

550.000 ₫

Hoa Hộp Gỗ 237

HCH237

630.000 ₫

Hoa Hộp Gỗ 236

HCH236

650.000 ₫

Hoa Hộp Gỗ 235

HCH235

850.000 ₫

Hoa Hộp Gỗ 234

HCH234

600.000 ₫

Tranh Hoa 20

HTA20

2.000.000 ₫

Tranh Hoa 19

HTA19

1.700.000 ₫

Tranh Hoa 18

HTA18

1.700.000 ₫

Tranh Hoa 16

HTA16

2.000.000 ₫

Tranh Hoa 15

HTA15

2.000.000 ₫

Tranh Hoa 14

HTA14

4.500.000 ₫

Tranh Hoa 13

HTA13

1.500.000 ₫

Tranh Hoa 12

HTA12

3.000.000 ₫

Hoa Chúc Mừng 131

HKT131

1.500.000 ₫

Hoa Chúc Mừng 130

HKT130

630.000 ₫

Hoa Chúc Mừng 129

HKT129

750.000 ₫

Hoa Chúc Mừng 128

HKT128

1.080.000 ₫

Hoa Chúc Mừng 127

HKT127

1.400.000 ₫

Hoa Chúc Mừng 126

HKT126

1.500.000 ₫

Hoa Chúc Mừng 125

HKT125

900.000 ₫

Hoa Chúc Mừng 124

HKT124

1.150.000 ₫
-13%

Hoa Chúc Mừng 123

HKT123

1.400.000 ₫ 1.600.000 ₫

Hoa Chúc Mừng 122

HKT122

630.000 ₫

Hoa Chúc Mừng 121

HKT121

2.000.000 ₫

Hoa Chúc Mừng 120

HKT120

2.200.000 ₫

Bó Hoa Hồng 212

HBT212

750.000 ₫

Hoa Hộp 01

HH01

1.200.000 ₫

Giỏ Hoa Hồng Đỏ 30

HG30

2.000.000 ₫

Giỏ Hoa Trái Tim 10

HG10

600.000 ₫

Hoa Vip 11

HTA11

18.000.000 ₫

Hoa Vip 07

HTA07

1.700.000 ₫

Hoa Vip 04

HTA04

4.500.000 ₫

Bó Hoa Hồng Đỏ 201

HBD201

200.000 ₫

Bó Hoa Hồng Đỏ 168

HBD168

250.000 ₫

Bó Hoa Hồng Đỏ 150

HBT150

350.000 ₫

Bó Hoa Hồng Đỏ 149

HBT149

300.000 ₫

Bó Hoa Trái Tim 148

HBT148

700.000 ₫

Bó Hoa Hồng Xanh 147

HBT147

550.000 ₫

Bó Hoa Hồng Pastel 143

HBT143

550.000 ₫

Bó Hoa Hồng Pastel 141

HBT141

1.000.000 ₫

Bó Hoa Trái Tim 142

HBT142

600.000 ₫

Hoa Bó Tròn 139

HBT139

550.000 ₫

Bó Hoa Hồng Pastel 137

HBT137

800.000 ₫

Bó Hoa Hồng 212

HBT212

750.000 ₫

Hoa Bó Dài 209

HBD209

500.000 ₫

Hoa Bó Dài 207

HBD207

400.000 ₫

Hoa Bó Dài 206

HBD206

500.000 ₫

Hoa Bình 47

HB47

1.000.000 ₫

Hoa Bình 46

HB46

1.000.000 ₫

Hoa Bình 45

HB45

1.000.000 ₫

Hoa Bình 44

HB44

1.300.000 ₫

Hoa Bình 43

HB43

1.000.000 ₫

Hoa Bình 42

HB42

1.200.000 ₫

Hoa Hộp 01

HH01

1.200.000 ₫

Hoa giỏ 52

HG52

500.000 ₫
-25%

Giỏ Hoa Hồng Đỏ 51

HG51

450.000 ₫ 600.000 ₫

Hoa Giỏ 48

HG48

1.000.000 ₫

Hoa Giỏ 47

HG47

600.000 ₫

Hoa Giỏ 46

HG46

500.000 ₫

Hoa Gỏ 45

HG45

350.000 ₫

Khung Hình 25

KH25

850.000 ₫

Hoa Tang Lễ 24

HTL24

1.200.000 ₫

Hoa Tang Lễ 23

HTL23

1.500.000 ₫

Hoa Tang Lễ 22

HTL22

1.500.000 ₫

Hoa Tang Lễ 21

HTL21

4.000.000 ₫

Hoa Tang Lễ 20

HTL20

1.200.000 ₫

Hoa Tang Lễ 19

HTL19

2.500.000 ₫
-10%

Hoa Tang Lễ 18

HTL18

1.350.000 ₫ 1.500.000 ₫

Hoa Tang Lễ 3 Tầng 17

HTL17

1.500.000 ₫

Hoa Tang Lễ 16

HTL16

1.000.000 ₫

Hoa Tang Lễ 15

HTL15

1.500.000 ₫

Thánh Giá 14

HTL14

800.000 ₫

Hoa Tang Lễ 13

HTL13

1.100.000 ₫

Hoa Tang Lễ 12

HTL12

2.500.000 ₫
-12%

Hoa Tang Lễ 11

HTL11

750.000 ₫ 850.000 ₫

Hoa Tang Lễ 10

HTL10

950.000 ₫

Hoa Tang Lễ 09

HTL09

1.300.000 ₫

Hoa Tang Lễ 08

HTL08

800.000 ₫

Hoa Tang Lễ 07

HTL07

1.200.000 ₫

Hoa Tang Lễ 06

HTL06

1.500.000 ₫

FRESH FROM OUR FARM : GREEN OLIVE

 

FRESH SUMMER FRUITS

HOA TƯƠI TƯỜNG AN

Chăm sóc Hoa

14-08-17

Cách trồng và chăm sóc hoa hồng 2

Bạn đã bao giờ trồng và chăm sóc rất chu đáo, bón phân tưới nước đầy đủ cây hồng rất xanh tốt, sung sức nhưng không thấy chúng ra hoa chưa? Chỉ cần lưu ý nhữ...

Xem thêm

14-08-17

Cách trồng và chăm sóc hoa hồng

Bạn đã bao giờ trồng và chăm sóc rất chu đáo, bón phân tưới nước đầy đủ cây hồng rất xanh tốt, sung sức nhưng không thấy chúng ra hoa chưa? Chỉ cần lưu ý nhữ...

Xem thêm